برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منابع مقاله c (4354)

فصل پنجم :بحث و بررسی یافته ها………………………………………………………………………………………..88-77نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………….90-88کاربرد یافته ها…………………………………………………………………………………………………..92-90پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..93-92فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..102-94عنوان صفحهجدول شماره 1 : توزیع فراوانی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر اساس مشخصات دموگرافیک………………………………………………………………………………………..60-59جدول شماره 2 : توزیع فراوانی پرستاران ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (4353)

1ـ3ـ6 ـ تربیت انسان782ـ3ـ6ـ گسترش معنویت و دینداری79فصل 7- مبانی و منابع اعتبار811ـ7ـ دستگاه معرفتی امام خمینی812ـ7ـ هستی‌شناسی امام خمینی863ـ7ـ انسان‌شناسی و اخلاق از دیدگاه امام خمینی92فصل 8- اهداف و شاخص‌های توسعه سیاسی مورد نظر ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع مقاله c (4351)

2-5-روش های انتقال تکنولوژی382-5-1- قرارداد تحویل کامل392-5-2-کسب پروانه392-5-3-حق استفاده از اسم تجاری402-5-4-تبادل و استخدام نیروی انسانی402-5-5-آموزش و تعلیم402-5-6-برون سپاری412-5-7-قرار داد بای بک412-5-8- اتحاد استراتژیک412-5-9- قراردادهای بیع متقابل422-5-10-همکاری فنی422-5-11- قرارداد توسعه و تحقیق422-5-12- تحقیق و توسعه ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (4350)

3-4- تعریف مفاهیم اصلی پژوهش683-5- تکنیکهای مورداستفاده برای گردآوری داده ها703-5-1- مطالعات اسنادی70 سایت منبع پایان نامه 3-5-2- مشاهده713-5-3- مصاحبه نیمه ساخت یافته723-5-4-محورهای مصاحبه723-5-5-روش تحلیل داده های مصاحبه73فصل چهارم: یافته های تحقیق4-1- یافته های کیفی784-2-یافته ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه c (4346)

روند تغییرات وضعیت همودینامیک بیماران کمایی طی سه روز در گروه شاهد چگونه است؟ ارتباط تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا با تغییرات سطح هوشیاری ، با کنترل متغیر های فردی مرتبط با بیمار ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود مقاله c (4345)

1. چارچوب نظری: نظریه حساب و احتمالات آیه الله محمد باقر صدر………………………………….28 2.چارچوب روشی(تبارشناسی فوکو)…………………………………………………………………………………….31 2ـ1. قدرت و دانش ……………………………………………………………………………………………………………37 2ـ2. گفتمان و قدرت …………………………………………………………………………………………………………41 2ـ3. رویکرد این پژوهش…………………………………………………………………………………………………….50 فصل سوم: منطق نخبه گرایی اجماع؛ ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه c (4344)

2-3-2-3 تخصص‌گرایی و جزئی‌نگری222-3-3 شاخصه‌ها و ویژگی‌های کارکردی232-3-3-1 کاربردی بودن علم و آمیختگی با تکنولوژی232-3-3-3 ارتقای سرعت بهره‌‌برداری از طبیعت و افزایش بهره‌وری242-4 علم جدید، چالش‌ها و پیامد‌ها252-4-1 چالش‌های هستی‌‌شناسی علم جدید252-4-2 چالش و بن‌بست ادامه مطلب…

پایان نامه

مقاله رایگان c (4343)

۴-۱-۴) ایدئولوژی و رویکردهای جنبش النهضه……………………………………………………………………………..۱۱۶۵-۱-۴) رویکرد جنبش النهضه پس از سرنگونی رژیم بن علی………………………………………………………….۱۲۱۲-۴) فصل دوم: اسلامگرایان در مصر (جنبش اخوان المسلمین)۱-۲-۴) شکلگیری اخوان المسلمین در مصر………………………………………………………………………………….۱۲۶۲-۲-۴) تعامل رژیمهای جمال عبدالناصر و انور سادات ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع تحقیق c (4342)

3-5- صفات مورفولوژیکی مورد مطالعه گیاه گزنه223-6- صفات بیوشیمیایی مورد مطالعه گیاه گزنه223-7- استخراج عصاره متانولی24فهرست مطالبعنوان صفحه3-7-1- اندازه‌گیری فنل کل243-7-2- اندازه‌‌گیری محتوی فلاونوئیدی253-8- اندازه‌‌گیری اسید کلروژنیک و اسید کافئیک با استفاده از دستگاه HPLC263-8-1- ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود تحقیق c (4341)

3-5-3 طیف جرمی نوترینوی شبه تبهگن53عنوان صفحه فصل چهارم: روشهای آزمایشی و چیدمان واپاشی دو بتایی4-1 اندازه گیری های پیشین564-2 روش آزمایشی584-2-1 آشکا سازی اشعهγ 594-2-2 منبع واپاشی دو بتایی604-2-3 سپر غیر فعال604-2-4 سپر فعال614-2-5 ادامه مطلب…