البته طبق مصاحبه به عمل آمده از پاسخگویان افراد تبلیغات را بسیار زیاد نتیجه بخش‌ می‌دانند ولی تبلیغات موجود و انجام پذیرفته کافی و مناسب نبوده است، خصوصاً در مورد کالاهای نامحسوس مانند خدمات و خدمات بیمه‌ای تبلیغات باید ضمن آگاهی دهنده و متقاعد کننده بودن با شناساندن و نشان دادن مزایای بیمه و ضررهایی که ناشی از بیمه نبودن افراد و شرکت‌ها در حال و آینده حاصل می‌شود،‌ افراد را به خرید بیمه متمایل و علاقه‌مند سازد و با از بین بردن تردید احتمالی افراد و دادن اطمینان خاطر قبل و بعد از خرید بیمه‌نامه‌ها با افراد ارتباط برقرار سازد.

5-آقای  قدرت پور 1383 به بررسی اثربخشی فعالیت های ترویجی صنعت بیمه در زمینه بیمه های عمر در شهر تهران  پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که فعالیت‌های ترویجی هزینه‌هایی را بر شرکت‌ها تحمیل می‌کنند و لذا باید به نحوهء صرف آنها دقت شود و از اثربخش بودن آنها نیز اطمینان حاصل‌ کرد.این مقاله به بررسی اثربخشی فعالیت‌های ترویجی صنعت بیمه بر افزایش نفوذ بیمه‌های عمر در شهر تهران می‌پردازد.برای این منظور یکی از مدل‌های سلسله‌ مراتب واکنش به نام مدل آیداس مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این طرح از اثربخش نبودن فعالیت‌های تبلیغاتی شرکت‌های بیمه در زمینهء ترویج بیمهء عمر حکایت می‌کند،زیرا جامعهء مورد مطالعه در سطح پایینی از لحاظ آگاهی از بیمهء عمر قرار دارد،ولی تبلیغات توانسته در حد متوسط تمایل افراد را به‌ بیمهء عمر افزایش دهد.از طرف دیگر جامعهء مورد مطالعه از لحاظ متقاعد شدن و خرید بیمهء عمر زیر میزان متوسط قرار دارد.اما خریداران بیمه عمر از خرید این‌ نوع بیمه رضایت داشتند.

 

6-آقای قلی پور در سال 1390 به بررسی ارايه مدل سياستگذاري تبليغات اثربخش در صنعت بيمه با رويكرد نقشه شناختي پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که يكي از اصلي ترين عوامل عدم توسعه ‎ ي صنعت بيمه در كشور، كافي نبودن آگاهي مردم در مورد خدمات بيمه است. از آنجاكه خدمات بيمه عيني نيست و آشناسازي مردم با اين خدمات نيازمند ارائه ‎ ي اطلاعات گسترده ‎ اي است، فعاليت هاي تبليغات حرفه اي شركت هاي بيمه براي گسترش آگاهي مردم نمود بالايي پيدا مي كند. سياست ‎ گذار ي مناسب تبليغات در صنعت بيمه، مي­تواند باعث افزايش ضريب نفوذ بيمه و درنتيجه افزايش امنيت اقتصادي و اجتماعي جامعه شود. هدف اصلي اين پژوهش، تاييد اجزاي مدل سياست ‎ گذار ي تبليغات اثربخش در صنعت بيمه ‎ ي كشور و تعيين روابط بين اين اجزا است. براي گردآوري داده­هاي مورد نياز، از مطالعات ميداني و ابزار پرسش ‎ نامه استفاده شده است. به ‎ منظور تجزيه و تحليل داده­ها و تاييد اجزا و روابط مدل از روش­هاي همبستگي پيرسون، كروسكال واليس، مقياس­پردازي چندبعدي، كيو.اِي.­پي، تحليل خوشه­اي و بلوك­بندي استفاده شده است. نتايج پژوهش، ابعاد شش­گانه ‎ ي مدل سياست ‎ گذاري تبليغات اثربخش شامل شرايط علي و مسئله ­يابي؛ تدوين و تصويب سياست­ها؛ شرايط مداخله­گر؛ شرايط زمينه­اي؛ اجراي سياست­ها، راهبردها و اقدامات؛ و پيامدها و ارزيابي سياست­ها را تاييد و چگونگي ارتباط بين ابعاد مدل نظري اوليه را تا حدود زيادي اصلاح و تعديل كرده است .

 

2-20 تعریف واژه بیمه:

واژه بیمه که در زبان فرانسه[28] و در زبان انگلیسی[29] نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و فرض از استعمال آن چه بوده است.لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین[30] که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد و یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبانهای دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژه بیمه در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبدانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد. این که واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان در بیم است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و بمنظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد(احمدی، 1385،22).

 

2-21 تاریخچه بیمه در ایران و جهان:

بیمه از روزگاران قدیم وجود داشته که می توان به چند مورد آن اشاره کرد:

 • هامورایی پادشاه بابل در 2000 سال قبل از میلاد مسیح قوانینی وضع کرده بود که بر اساس آن کاروانهایی که کالای تجاری حمل می کردند مورد حمایت قرار می گرفتند.
 • در مصر قدیم سنگتراشان قوانینی وضع کرده بودند که در صورت فوت هریک از اعضا سایرین هزینه های کفن و دفن او را بپردازند و از وراث او حمایت کنند.
مطلب مشابه :  نتیجه گیری اهداف تبلیغات

بیمه اولین بار(نه به شکل امروزی) برای حمایت کشتی های تجارتی در برابر دزدان دریایی و خطرات دریا بوجود آمد.

تا قبل از قرن چهاردهم بیمه بشکل امروزی وجود نداشت. قرن چهاردهم مبدأ پیدایش بیمه بشکل کنونی می باشد از نظر تاریخی بیمه های دریایی قدیمی ترین نوع بیمه می باشند(کریمی، 1382، 14).

 

2-22  نقش بیمه:

بیمه،نقش اساسی در جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه دارد. خدمتی را که بیمه به جامعه ارائه می کند، می توان به هفت گروه بخش کرد:

 • بیمه، تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی
 • بیمه، کارایی بازرگان را افزایش میدهد.
 • بیمه، کمک موثری در توزیع نسبی هزینه هاست.
 • بیمه، سبب افزایش اعتبار بیمه گذاری می شود.
 • بیمه، یک نوع پس انداز تلقی می شود.
 • بیمه، یعنی تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده.
 • اجتماع از بیمه منتفع می شود:

الف) تشویق مردم به پس انداز بخشی از درآمد خود؛

ب) بیمه، یک نوع سرمایه گذاری است؛

پ) بیمه و سایر انواع طرح های مشابه، حامی وابستگان است.

ت) تأثیر بیمه در کاهش خسارتها

ث) تأثیر بیمه در رقابت های بازرگانی(احمدی، 1385،26).

 

2-23  بیمه از نظر اقتصادی:

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور متقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور می شود. و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ کمک می کند. تشخیص این که کدام یک عامل توسعه و اصلاح وضع دیگری است کار ساده ای نیست، اما می توان گفت که اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی شمار قرار می گیرد(کریمی، 1382، 31).

 

2-24  اجزای بیمه:

بیمه گر: شخصی است که در مقابل دریافت مبلغی به نام حق بیمه از بیمه گذار، تعهد می کند در صورت بروز حادثه خسارت وارده را جبران نماید یا مبلغ معینی به او بپردازد.

 بیمه گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی که پرداخت حق بیمه را به عهده می گیرد و جان و مال و مسئولیت خود یا، دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

موضوع بیمه: حادثه ای است که در صورت وقوع آن بیمه گر باید تعهد خود را در مقابل بیمه گذار انجام دهد.

حق بیمه: مبلغی است که بیمه گذار به بیمه گر می دهد تا در موقع بروز حادثه یا ایجاد خسارت او را جبران نماید.

خسارت: زیان وارده به مورد بیمه را در اثر حادثه گویند.

فرانشیز: سهم بیمه گذار از میزان خسارت را فرانشیز گویند(کریمی، 1382، 28).

 

2-25  انواع بیمه:

با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه نامه ها روشهای مختلفی ارائه شده است.

طبقه بندی های مورد استفاده در زیر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست. به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

 • بیمه های اجتماعی
 • بیمه های بازرگانی

 

1- بیمه های اجتماعی(اجباری)

بیمه های اجتماعی که بیمه های اجباری یا بیمه های ناشی از قانون نیز خوانده می شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد؛ یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می شوند و از دیگر سو، خود کمتر به فکر تأمین آینده و معیشت خویش هستند. در نتیجه، دولت در جهت حمایت از این قشر به موجب قانون، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد.

ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری(کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد؛ ثانیاً بر خلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شود، در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد(کریمی، 1382، 38).

 

2- بیمه بازرگانی(اختیاری)

به بیمه های بازرگانی، بیمه های اختیاری هم اطلاق می شود و در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوششهای بیمه ای بازرگانی اقدام می کند. در بیمه های بازرگانی، بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند: بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، تأمین بیمه ای در اختیار وی قرا می دهد.

مطلب مشابه :  مفهوم بسیار مهم :ایجاد ارزش ویژه برند

بیمه های بازرگانی، با توجه به نوع و طبیعت خطر، به دو دسته بزرگ بیمه های دریایی غیر دریایی تقسیم می شود. تقسیم بندی دیگری که تقریباً منسوخ شده و مورد استفاده نیست، تقسیم به بیمه های اموال و اشخاص است. بازارهایی نیز وجود دارند که به موجب آنها بیمه های بازرگانی به دو دسته بیمه های زندگی و غیر زندگی تقسیم می شوند. اصولاً بازارهای بیمه ای با توجه به قوانین و مقررات بیمه ای و ساختار بازار از تقسیم بندی های مختلف استفاده می کنند(کریمی، 1382، 39).

 

2-26  بیمه های اشیاء:

در این نوع بیمه، موضوع تعهد بیمه گر شی ء است، یعنی آنچه قابل تقویم به وجه نقد است. بیمۀ اشیاء، قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت است.

نتیجه این می شود که بیمه گذاری که متحمل زیانی شده است نمی تواند غرامتی بیشتر از مرز واقعی دریافت کند، یعنی وضعی بهتر و مساعدتر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد.

از مهمترین ویژگی انواع بیمه های اشیاء خسارتی بودن آنهاست. حداکثر تعهد بیمه گر تا سقف مبلغ بیمه شده خسارت وارده به بیمه گذار است. به عبارت دیگر بر اثر تحقق خطر بیمه شده وضعیت مالی بیمه گذار، نامتعادل می شود که بیمه گر این واقعیت نامتعادل را برطرف می کند. بیمه های اشیاء، متنوع ترین شاخۀ بیمه های بازرگانی است. براثر پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع محصولات و فرآورده های صنعتی و غیره، باوجود اینکه تسهیلات و رفاه اجتماعی برای مردم به همراه دارد، پتانسیل خسارت را نیز با خود به ارمغان می آورد.

بیمه گران طرحها و پوششهای بیمه ای را برای جبران خسارت و زیانهای احتمالی ناشی از این گونه خطرها به بازار بیمه عرضه می کنند. در نتیجه انواع بیمه های اشیاء به طور مرتب در حال افزایش اند که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود:

 • بیمۀ آتش سوزی، انفجار، صاعقه و خطرهای اضافی نظیر سیل، زلزله، طوفان، شکست شیشه، ترکیدگی لولۀ آب، ضایعات ناشی از برف و باران، دزدی
 • بیمه اتومبیل(بدنه، سرنشین، شخص ثالث)
 • بیمۀ محصولات کشاورزی
 • بیمۀ هواپیما
 • بیمۀ مسئولیت و مهندسی
 • بیمۀ کشتی
 • بیمۀ حمل و نقل کالای زمینی، دریایی(کشتی،کالا)، هوایی
 • بیمه کامپیوتر
 • بیمۀ سفینه های فضایی(کریمی، 1382، 40-42)

 

2-27  بیمه مسئولیت:

بیمه مسئولیت، بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را درقبال اشخاص ثالث بیمه می کند. بنابر یک اصل حقوقی، هرکس مسئول زیان و خسارتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می آورد(کریمی،1382، 43). بیمه مسئولیت را از نظر حقوقی می توان چنین طبقه بندی نمود:

 

 

 1. مسئولیتهای طبیعی:

منظور از مسئولیت طبیعی، نوعی از مسئولیت است که با اثبات تقصیری مرتبط شود که موجب وارد شدن صدمه و یا زیان به دیگری شده است و اگر زیان از ناحیه کسی به دیگری وارد شود و نتوان تقصیر آن شخص را اثبات کرد، مسئولیت او منتفی است.

 1. مسئولیت فرضی

مسئولیت مبتنی تقصیر، پاسخگوی نیازهای جوامع متراکم امروزی نیست. به این جهت حقوق مسئولیتها به تدریج متحول شده و این نظریه مطرح گردید که هر کس عامل زیان باشد، او مسئول است. حتی اگر زیان عمدی نباشد و تقصیر او ثابت نشود. قوانین، منشأ مسئولیت فرضی بر دوگونه اند:

الف) قوانین عام: در برخی از کشورها قوانین مدنی را به ترتیبی تبدیل کرده اند که براساس آن داشتن هر نوع مال یا فعالیت خطرناک، خود موجب مسئولیت می باشد و اگر خسارتی از این اموال و یا فعالیتها بر دیگران وارد شد، جبران آن به عهده صاحبان اموال و یا فعالیتهاست، بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیر در هر دو مورد باشد.

ب) قوانین خاص: در بعضی کشورهای دیگر با حفظ نظریه تقصیر به عنوان منشأ اصلی مسئولیت، قوانین خاصی را بر مبنای نظریه خطر برای مواردی وضع می کنند که جامعه با آن دست به گریبان است. از جمله در کشور ما به موجب مقررات قانون کار، مسئولیت هرگونه حادثه ای که در کارگاه برای کارگران پیش می آید به عهده کارفرماست.

 1. مسئولیت قراردادی:

این نوع مسئولیت هم فرضی است، اما عامل فرض قانون نیست. بلکه در قرارداد میان دو طرف، یکی از طرفین مسئولیت بعضی اتفاقات را می پذیرد. مثلاً در بارنامه که در واقع قرار داد حمل است، حامل متعهد می شود که کالا را به همان صورتی که در مبدأ دریافت کرده است، در مقصد تحویل دهد و خسارتهای احتمالی به کالا را در مراحل بارگیری و حمل و تخلیه به عهده گرفته و جبران کند(عاملی،1379، 164).

 

مطلب مشابه :  عنوان های معجزه آسا واسه تبلیغات

 

 

2-28  بیمه زیان پولی:

در بیمۀ زیان پولی، موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمه گر به دلیل عدم ایفای تعهد بیمه گذار می پردازد. انواع بیمه های زیان پولی عبارتند از:

 • بیمه اعتبار
 • بیمه تضمین
 • بیمه عدم النفع
 • بیمه صداقت و امانت

2-29  بیمه اشخاص:

در بیمه اشخاص موضوع تعهد بیمه گر، فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده است. در بیمۀ اشخاص، بیمه گر نمی تواند غرامت وارده به بیمه شده را برآورد کند. تعیین سرمایۀ بیمه بر عهدۀ بیمه گذار است(کریمی،1382، 43).

بیمه های عمر یکی از اصلی ترین رشته های بیمه اشخاص می باشد که فقر تبلیغاتی دلیل عدم اقبال مردم ایران از بیمه های عمر و پس انداز می باشد و لذا نیاز اصلی ما برای حرکت دادن بازار آن ، ارتقاء فرهنگ بیمه ای با ابزار قدرتمند تبلیغات اثرگذار می باشد . در واقع علت عدم خرید مردم عدم شناخت و در نتیجه شفاف نبودن نیازواقعی مردم به بیمه های عمر و پس اندازمی باشد .
اگر این موضوع برای مردم تشریح شود که از تولد تا پیری در فوت و حیات ، فرد و خانواده به بیمه عمر و پس انداز نیاز دارند و بدانند که این یک خدمت و کالای لوکس و زائد نیست و به مزایای آن و منافع خویش در آن ایمان بیاورند، که ایمان با شناخت بوجود می آید ، و بدانند که مهمترین نیازهای اقتصادی آنها را هم در زمان حال و هم در آینده تنظیم می نماید و در تمام حالات ریسک های حیات و فوت آنها ، پوشش های مهمی برایشان تامین می نماید پس دلیلی ندارد که یک چنین خدمت پر سود و حامی امروز و فردای خود را نادیده گرفته و از آن استقبال نکنند . همه این شناختها و باورها با آگاهی دادن و تشریح موضوع عملی می شود که آن هم با تبلیغات موثر و کارساز انجام می گیرد . (غریب پور ، 1392 ،2)

 

 

2-30 بیمه ایران در یک نگاه :

امروزه فرآیند بازاریابی وجدان کاری تولید محسوب شده و اثر بخشی آن در گرو وفاداری مشتریان است کوشش مبتکران و افراد خلاق در انتخاب نام تجاری ، تبدیل یک نیاز اجتماعی را به فرصتی سودآور تسریع می نماید سرعت تحولات در این حوزه به آسانی اصول موفقیت آمیز حرفه ای دیروز را از رواج انداخته و منسوخ می کند  با توجه به تعریف ، برند معنایی جامع تر از نام تجاری داشته چرا که نام تجاری علائم و نشانه ها (لوگو) را شامل نمی شود. نام تجاری حس بینایی شرکت را تقویت کرده و در عین متانت می بایستی بعنوان یک چالش در اذهان مشتریان جلوه گری نماید از نام تجاری به زبان روی بسته بندی یاد می گردد بسته بندی و نام تجاری مکمل یکدیگر و یک همزیستی اجباری را در کنار هم تجربه می کنند نام تجاری مناسب نوعی هم افزایی ایجاد کرده و جزئی از زنجیره ارزش شرکت محسوب می گردد بطور کلی نام تجاری هویت بخش محصول و تضمین کننده فروش است .(براهویی،1392 ، 1)

شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و دولتی در پانزدهم آبان ماه 1314 تاسیس شده است. بيمه ايران در كليه رشته‌هاي بيمه زندگي و غيرزندگي فعاليت مي‌كند و با عرضه بيمه‌هاي تجاري و خانواده شامل بيمه‌هاي اتومبيل‌،اشخاص (عمر – حادثه – درمان )،آتش‌سوزي ، باربري،مهندسي و مسئوليت بيش از 50% سهم بيمه‌هاي بازرگاني كشور را دراختياردارد. بيمه ايران با دارا بودن 205 شعبه فعال و مجتمع خدمات‌ بيمه‌اي در سراسر كشور و 12 شعبه و نمايندگي در خارج از مرزها و با بكارگيري بيش از 3770 دفتر نمايندگي حقيقي و 156 نماينده حقوقي تحت عنوان شركت خدمات بيمه اي (در مجموع 256ر4 نمايندگي ،كارگزار و شركت خدمات بيمه‌اي ) ، بزرگترين شبكه عرضه بيمه در كشور را در اختيار دارد . بيمه ايران با سرمايه‌اي معادل 20 ميليون ريال آغاز به كار كرد ، اما با افزايش سرمايه اش در مراحل مختلف فعاليت ، هم‌اكنون داراي سرمايه‌اي بالغ بر2 هزار ميليارد ريال است كه تمامي آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است.

 

[1]- www.parsnice11.com

[2]- Premarketing Era

[3]- The mass communications Era

 1. Dunn Watson
 2. Tellis
 3. Srivastava et al.

[7]- Atkinson

[8]- Dobson

[9]- Robins

[10]- Kotler

[11]- Muller

[12]. Integrated Marketing Communication

[13]. Rich held

[14]. Don Schultz

[15]- Reeve

[16]- Keegan

[17]. Dagmar

[18]. Kotler & Armstrong

[19]. Attention

[20]. Interest

[21]. Desire

[22]. Action

[23]. Incorporeal existence

[24]. Abstractness

[25]. Generality versus specificity

[26]. Non searchability

[27]. Mental Impalpability

[28]. Assurance

[29]. Insurance

[30]. Secaucus