مقالات دیجیتال مارکتینگ

چطور فروش خود را زیاد کنیم

1. كلید فروش موفقرقابت برای فروش بهتر برایان تریسی اشاره:كلید فروش موفق از سوی برایان تریسی مشاور برجسته مدیریت كلید فروش موفق از سوی برایان تریسی مشاور برجسته مدیریت 1. واقعیت‌های جدید درباره فروشدر فروش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات دیجیتال مارکتینگ

مدل آیدا بهترین مدل ارزیابی تبلیغات

  در این پژوهش در راستای ارزیابی اثر گذاری تبلیغات بر جذب مشتریان بیمه اتومبیل، مدل آیدا که از مؤثرترین مدلهای علمی ارزیابی تبلیغات است استفاده شده است. فرانسیس کریک و جیمز واتسون در سال ادامه مطلب…

By 92, ago